Speleoškola

Milí priatelia,
vitajte na stránkach Speleoškoly, ktorá ako prvá ponúka jaskyniarske kurzy pre širokú verejnosť. Realizátormi tohto kurzu sú jaskyniarske kluby Speleo BratislavaSpeleoklub Trnava, ktoré pracujú najmä na území Malých Karpát. Ide o kluby s dlhoročnou tradíciou a vysokou odbornosťou v oblasti speleológie. Našim partnerom je Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá združuje jaskyniarov na celom Slovensku. Takže, ak máte záujem o spoznávanie čara neprístupných jaskýň, zdokonaliť sa v technikách pohybu v jaskyniach, na lane, mapovaní, či iných jaskyniarskych disciplínach – kurz je určený práve pre Vás! Zároveň kurz môže byť pekným zážitkom, strávenými s príjemnými ľuďmi v srdci malokarpatskej prírody.

Po štvordňovom úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vystavený certifikát, ktorý Vám bude umožňovať prihlásiť sa ako člen – čakateľ do jaskyniarskych skupín pracujúcich na Slovensku.

Tím Speleoškoly

Aktuálne

Speleoškola 2018

Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch sa v dňoch 14. - 17. Júna 2018 bude konať v poradí už siedmy ročník Speleoškoly, spoločnej akcie Speleoklubu Trnava a Speleo Bratislava, pod záštitou Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Miesto konania, rekreačná oblasť Košarisko neďaleko Borinky, je na prvý pohľad len pokojným kútom malokarpatskej prírody. Všetko sa ale zmení, ak sa zameriame na to, čo je pod zemou. Borinská krasová oblasť a jej niekoľko kilometrové podzemné priestory sú tým, čo bežný turista nemá šancu spoznať. Práve preto je tu Speleoškola, ktorá to umožní. 4 dňový kurz je rozdelený do teoretickej, ale hlavne do praktickej časti. Účastníci sa naučia ako jaskyne vznikajú, kde ich môžeme nájsť, ako sa objavujú a ako sa v nich pracuje. Ale hlavne, priamo ich navštívia.

 

Pohyb v úzkych priestoroch načne praktickú časť v prvej navštívenej jaskyni - Sedmička. Nenápadný vchod tesne pri ceste sa o pár metrov rozšíri a cez Vstupný dóm nás zavedie do Veľkého dómu, čo je jeden z najväčších podzemných priestorov Borinského krasu. Plazenie blatovými chodbami sa po pár metroch stane každého neoddeliteľnou súčasťou a nebude mu to pripadať vôbec zvláštne. V tomto momente zabudne na všetky problémy, ktoré ho doteraz prenasledovali. Vôkol bude len tma, vlhko a skalné steny.

Druhý deň je venovaný nácviku lezenia a jeho následného využitia v jaskyni Veľké Prepadlé, v ktorej je stále aktívny vodný tok. Práve ten dotvára atmosféru tmy a ticha, farebných stien a červených postavičiek s prilbami a svetlami na hlavách.

V plnom nasadení sa ďalší deň pokračuje prechodom jaskynného systému Majkova jaskyňa-Stará Garda. Spolu s Jubilejnou jaskyňou, tieto vzájomne prepojené jaskyne vytvárajú jednu spoločnú, najdlhšiu a najhlbšiu jaskyňu Borinského krasu. V tomto momente je už jasné, že okolie Borinky a Košariska, už nikde nebude vnímané ako obyčajný les a chaty. Podzemné bohatstvo je doslova na skok od Bratislavy.

Záverečný deň je venovaný návšteve jednoduchej jaskyne s ukážkami mapovania a merania. Poznať dĺžku jaskyne a jej zakreslenie do mapy je pre jaskyniarov takisto dôležité.

 

Speleoškola je vhodnou možnosťou na strávenie príjemných letných dní v srdci malokarpatskej prírody. To všetko v príjemnej atmosfére podobne zameraných ľudí. Na absolvovanie kurzu stačí len dobrá nálada, nebáť sa úzkych priestorov a chuť objavovať. Zapožičaná bude jaskyniarska kombinéza s prilbou a svetlom. Potrebné sú len vlastné gumáky, pevné gumené rukavice, šatka na krk a hlavu. O ostané sa postarajú inštruktori, ktorí zabezpečia hladký priebeh celého kurzu. Rovnako nikto nezostane hladný, postarané je aj o chutnú stravu.

 

/Vladimír Lukačovič/

stály odkaz | v nedeľu 11:06

Šiesty ročník Speleoškoly opäť v Borinskom krase

 Jaskyniari zo Speleo Bratislava a Speleoklubu Trnava už po šiesty krát zrealizujú jaskyniarsku školu pre verejnosť. Partnerom školy je Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá zastrešuje jaskyniarske kluby na celom Slovensku. Speleoškola je určená pre každého, kto má záujem o spoznávanie jaskýň a následne chce doplniť rady jaskyniarov na Slovensku. Zaujímavým bonusom pre čakateľov z radov Slovenskej speleologickej spoločnosti je preplatenie polovice z nákladov na kurz. Čakateľ musí byť organizovaný v jednej z jaskyniarskych skupín v rámci SSS. Túto skutočnosť musí uviesť do registračného formulára na stránke www.speleoskola.sk Ako vysielajúcu organizáciu uvedie jaskyniarsku skupinu v ktorej je čakateľom. Po overení tejto skutočnosti uhradí čakateľ iba polovicu nákladov na kurz.

 

Náplňou štvordňového kurzu budú prednášky a terénne exkurzie. V prednáškach sa frekventanti okrem iného oboznámia so vznikom krasu a jaskýň, s bezpečnosťou pri jaskyniarskej činnosti, s fungovaním speleológie na Slovensku a vo svete a tiež s ochranou jaskýň. Praktická časť bude pozostávať zo základných techník pohybu v jaskyni, predstavenie jednolanovej techniky ako aj základov mapovania a fotografovania v podzemí. Toto všetko sa bude vykonávať pod vedením skúsených lektorov, jaskyniarov a aj odborníkov z jednotlivý vedných disciplín. Tak ako po minulé roky, Speleoškola sa uskutoční v Prepadlom údolí nad obcou Borinka (Malé Karpaty). Toto územie dýcha históriu z čias prvých prieskumov, ktoré tu v 50-tych rokoch minulého storočia vykonávali Ján Majko (objaviteľ Domice), či profesor Karol Silnický so svojimi spolupracovníkmi. Frekventanti kurzu v rámci praktickej časti tak budú môcť navštíviť aj lokality, ktoré sú späté s ich prieskumnou činnosťou. Pôjde o jaskyňu Veľké Prepadlé, s dĺžkou 1755 m, či jaskyňu Sedmička s peknou krasovou výzdobou. Bonbónikom bude návšteva Borinského jaskynného systému, s dĺžkou 1915 m a hĺbkou 103 m, ktorý vznikol prepojením jaskýň Stará garda a Jubilejná. Ubytovanie a strava bude zabezpečené v chate Cementár (www.cementarka.sk), odkiaľ je blízko do navštevovaných jaskýň, keďže sa nachádza v centre územia. Tohtoročná jaskyniarska škola bude prebiehať v dňoch 15. - 18 .6. 2017 (štvrtok – nedeľa). Program sa začína registráciou vo štvrtok ráno (8:00) , kedy účastníci dostanú podrobný program a inštrukcie. Odborný program bude rozdelený do 4 dní:

• 1. deň (štvrtok), prednášky /bezpečnosť pri speleologickej činnosti, základy pohybu v jaskyni, výstroj jaskyniara/, návšteva nenáročnej jaskyne

• 2. deň (piatok), jednolanová technika, nácvik v otvorenom teréne, neskôr presun do jaskyne s jednoduchou vertikálou, popoludní prednášky

• 3. deň (sobota), exkurzia do náročnej jaskyne, ukážky prieskumných prác, po zregenerovaní prednášky, večer premietanie filmov s jaskyniarskou tematikou

• 4. deň (nedeľa),základy mapovania a fotografovania v jaskyniach, ukážka v nenáročnej jaskyni, poobede vyhodnotenie kurzu a odchod účastníkov. Témy prednášok:

• 1. Bezpečnosť pri speleologickej činnosti

• 2. Výstroj a výzbroj v jaskyni

• 3. Postupy pri speleologickom prieskume

• 4. Teória jednolanovej techniky (výstup a zostup po lane, uzly, kotvenia)

• 5. Geologické a hydrologické podmienky pre kras a jaskyne – mechanizmus vytvárania jaskýň a sintrovej výzdoby

• 6. Speleológia na Slovensku a vo svete

• 7. Teória fotografovania v jaskyni

• 8. Základy mapovania

• 9. Fauna jaskýň

• 10. Ochrana podzemných krasových javov

• 11. Kvarcitové jaskyne vo Venezuele

• 12. Zásady prvej pomoci v jaskynnom prostredí

• 13. Kras Malých Karpát

 

Súčasťou kurzu budú exkurzie do jaskýň Sedmička, Majkova, Veľké Prepadlé a do Borinského jaskynného systému. Účastníkom bude zapožičaná výstroj – prilba s čelovkou, jaskyniarska kombinéza, opasok. Požadujú sa vlastné gumené čižmy a pracovné rukavice. Cena kompletného štvordňového kurzu vrátane stravy, ubytovania a zapožičania výstroje je 139,-EUR.   Kvôli ubytovaniu a dostatočnej príprave každého frekventanta je kurz obmedzený na 18 osôb. Takže, ak máte záujem o spoznávanie čara neprístupných jaskýň, zdokonaliť sa v technikách pohybu v jaskyniach, na lane, mapovaní, či iných jaskyniarskych disciplínach – kurz je určený práve pre Vás! Zároveň kurz môže byť pekným zážitkom, strávenými s príjemnými ľuďmi v srdci malokarpatskej prírody. Po štvordňovom úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vystavený certifikát, ktorý Vám bude umožňovať prihlásiť sa ako člen – čakateľ do jaskyniarskych skupín pracujúcich na Slovensku. Viac o jaskyniarskej škole a prípadnej registrácii sa dozviete na stránkewww.speleoskola.sk . Záväzné prihlášky prijímame do 3. 6. 2017, prípadne do naplnenia max počtu frekventantov.

stály odkaz | 10. 4. 2017 11:54

Piaty ročník Speleoškoly úspešne za nami

Jaskyniari zo Speleo Bratislava a Seleoklubu Trnava už po piaty krát dali možnosť širokej verejnosti nazrieť do podzemia Malých Karpát v Borinskom krase. Partnerom školy je už viac rokov Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá zastrešuje jaskyniarske kluby na celom Slovensku. Speleoškola je určená pre každého, kto má záujem o spoznávanie jaskýň a následne doplniť rady jaskyniarov na Slovensku. Tohtoročná Speleoškola sa uskutočnila 9 - 12.6.2016, a celkovo sa prihlásilo 22 frekventantov, čo je zatiaľ najvyšší počet prihlásených v histórii Speleoškoly. Ako základňa aj tento rok slúžila chata Cementárka. Náplňou štvordňového kurzu boli prednášky i terénne exkurzie do jaskýň (Sedmička, Stará garda, Majkova jaskyňa, Veľké prepadlé, Notre Dame), kde frekventantov sprevádzali skúsení inštruktori. Počas úvodných prednášok boli frekventanti oboznámení s bezpečnosťou pri speleologickej činnosti a bola im taktiež zapožičaná potrebná výstroj (kombinézy, prilby, čelovky, sedací úväz a iné). Okrem terénnych exkurzií, si frekventanti mohli vypočuť množstvo zaujímavých prednášok, ako napr. o obyvateľoch slovenských jaskýň - netopieroch, o venezuelských stolových horách a ich jaskyniach, o mapovaní a fotografovaní v podzemí či o procese vzniku jaskýň. Frekventanti úspešne zvládli pohyb v jaskyni (vertikálne chodby, plazivé chodby), využitie jednolanovej techniky, a samozrejme celú Speleoškolu. Počas terénnych exkurzií sa nikomu neprihodil žiaden úraz, takže po slávnostnom prevzatí certifikátov absolventi Speleoškoly odchádzali plní zážitkov z borinských jaskýň.

stály odkaz | 18. 6. 2016 12:33

Kontakt

info@speleoskola.sk
A. Lačný - Speleoklub Trnava
P. Magdolen - Speleo Bratislava

malekarpaty.com        RSS  FB 

Copyright (c) 2018 Speleo Bratislava, Speleoklub Trnava | tvorba web stránok: bohacek.sk

TOPlist