Speleoškola

Milí priatelia,
vitajte na stránkach Speleoškoly, ktorá ako prvá ponúka jaskyniarske kurzy pre širokú verejnosť. Realizátormi tohto kurzu sú jaskyniarske kluby Speleo BratislavaSpeleoklub Trnava, ktoré pracujú najmä na území Malých Karpát. Ide o kluby s dlhoročnou tradíciou a vysokou odbornosťou v oblasti speleológie. Našim partnerom je Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá združuje jaskyniarov na celom Slovensku. Takže, ak máte záujem o spoznávanie čara neprístupných jaskýň, zdokonaliť sa v technikách pohybu v jaskyniach, na lane, mapovaní, či iných jaskyniarskych disciplínach – kurz je určený práve pre Vás! Zároveň kurz môže byť pekným zážitkom, strávenými s príjemnými ľuďmi v srdci malokarpatskej prírody.

Po štvordňovom úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vystavený certifikát, ktorý Vám bude umožňovať prihlásiť sa ako člen – čakateľ do jaskyniarskych skupín pracujúcich na Slovensku.

Tím Speleoškoly

Aktuálne

Šiesty ročník Speleoškoly opäť v Borinskom krase

 Jaskyniari zo Speleo Bratislava a Speleoklubu Trnava už po šiesty krát zrealizujú jaskyniarsku školu pre verejnosť. Partnerom školy je Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá zastrešuje jaskyniarske kluby na celom Slovensku. Speleoškola je určená pre každého, kto má záujem o spoznávanie jaskýň a následne chce doplniť rady jaskyniarov na Slovensku. Zaujímavým bonusom pre čakateľov z radov Slovenskej speleologickej spoločnosti je preplatenie polovice z nákladov na kurz. Čakateľ musí byť organizovaný v jednej z jaskyniarskych skupín v rámci SSS. Túto skutočnosť musí uviesť do registračného formulára na stránke www.speleoskola.sk Ako vysielajúcu organizáciu uvedie jaskyniarsku skupinu v ktorej je čakateľom. Po overení tejto skutočnosti uhradí čakateľ iba polovicu nákladov na kurz.

 

Náplňou štvordňového kurzu budú prednášky a terénne exkurzie. V prednáškach sa frekventanti okrem iného oboznámia so vznikom krasu a jaskýň, s bezpečnosťou pri jaskyniarskej činnosti, s fungovaním speleológie na Slovensku a vo svete a tiež s ochranou jaskýň. Praktická časť bude pozostávať zo základných techník pohybu v jaskyni, predstavenie jednolanovej techniky ako aj základov mapovania a fotografovania v podzemí. Toto všetko sa bude vykonávať pod vedením skúsených lektorov, jaskyniarov a aj odborníkov z jednotlivý vedných disciplín. Tak ako po minulé roky, Speleoškola sa uskutoční v Prepadlom údolí nad obcou Borinka (Malé Karpaty). Toto územie dýcha históriu z čias prvých prieskumov, ktoré tu v 50-tych rokoch minulého storočia vykonávali Ján Majko (objaviteľ Domice), či profesor Karol Silnický so svojimi spolupracovníkmi. Frekventanti kurzu v rámci praktickej časti tak budú môcť navštíviť aj lokality, ktoré sú späté s ich prieskumnou činnosťou. Pôjde o jaskyňu Veľké Prepadlé, s dĺžkou 1755 m, či jaskyňu Sedmička s peknou krasovou výzdobou. Bonbónikom bude návšteva Borinského jaskynného systému, s dĺžkou 1915 m a hĺbkou 103 m, ktorý vznikol prepojením jaskýň Stará garda a Jubilejná. Ubytovanie a strava bude zabezpečené v chate Cementár (www.cementarka.sk), odkiaľ je blízko do navštevovaných jaskýň, keďže sa nachádza v centre územia. Tohtoročná jaskyniarska škola bude prebiehať v dňoch 15. - 18 .6. 2017 (štvrtok – nedeľa). Program sa začína registráciou vo štvrtok ráno (8:00) , kedy účastníci dostanú podrobný program a inštrukcie. Odborný program bude rozdelený do 4 dní:

• 1. deň (štvrtok), prednášky /bezpečnosť pri speleologickej činnosti, základy pohybu v jaskyni, výstroj jaskyniara/, návšteva nenáročnej jaskyne

• 2. deň (piatok), jednolanová technika, nácvik v otvorenom teréne, neskôr presun do jaskyne s jednoduchou vertikálou, popoludní prednášky

• 3. deň (sobota), exkurzia do náročnej jaskyne, ukážky prieskumných prác, po zregenerovaní prednášky, večer premietanie filmov s jaskyniarskou tematikou

• 4. deň (nedeľa),základy mapovania a fotografovania v jaskyniach, ukážka v nenáročnej jaskyni, poobede vyhodnotenie kurzu a odchod účastníkov. Témy prednášok:

• 1. Bezpečnosť pri speleologickej činnosti

• 2. Výstroj a výzbroj v jaskyni

• 3. Postupy pri speleologickom prieskume

• 4. Teória jednolanovej techniky (výstup a zostup po lane, uzly, kotvenia)

• 5. Geologické a hydrologické podmienky pre kras a jaskyne – mechanizmus vytvárania jaskýň a sintrovej výzdoby

• 6. Speleológia na Slovensku a vo svete

• 7. Teória fotografovania v jaskyni

• 8. Základy mapovania

• 9. Fauna jaskýň

• 10. Ochrana podzemných krasových javov

• 11. Kvarcitové jaskyne vo Venezuele

• 12. Zásady prvej pomoci v jaskynnom prostredí

• 13. Kras Malých Karpát

 

Súčasťou kurzu budú exkurzie do jaskýň Sedmička, Majkova, Veľké Prepadlé a do Borinského jaskynného systému. Účastníkom bude zapožičaná výstroj – prilba s čelovkou, jaskyniarska kombinéza, opasok. Požadujú sa vlastné gumené čižmy a pracovné rukavice. Cena kompletného štvordňového kurzu vrátane stravy, ubytovania a zapožičania výstroje je 139,-EUR.   Kvôli ubytovaniu a dostatočnej príprave každého frekventanta je kurz obmedzený na 18 osôb. Takže, ak máte záujem o spoznávanie čara neprístupných jaskýň, zdokonaliť sa v technikách pohybu v jaskyniach, na lane, mapovaní, či iných jaskyniarskych disciplínach – kurz je určený práve pre Vás! Zároveň kurz môže byť pekným zážitkom, strávenými s príjemnými ľuďmi v srdci malokarpatskej prírody. Po štvordňovom úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vystavený certifikát, ktorý Vám bude umožňovať prihlásiť sa ako člen – čakateľ do jaskyniarskych skupín pracujúcich na Slovensku. Viac o jaskyniarskej škole a prípadnej registrácii sa dozviete na stránkewww.speleoskola.sk . Záväzné prihlášky prijímame do 3. 6. 2017, prípadne do naplnenia max počtu frekventantov.

stály odkaz | 10. 4. 2017 11:54

Piaty ročník Speleoškoly úspešne za nami

Jaskyniari zo Speleo Bratislava a Seleoklubu Trnava už po piaty krát dali možnosť širokej verejnosti nazrieť do podzemia Malých Karpát v Borinskom krase. Partnerom školy je už viac rokov Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá zastrešuje jaskyniarske kluby na celom Slovensku. Speleoškola je určená pre každého, kto má záujem o spoznávanie jaskýň a následne doplniť rady jaskyniarov na Slovensku. Tohtoročná Speleoškola sa uskutočnila 9 - 12.6.2016, a celkovo sa prihlásilo 22 frekventantov, čo je zatiaľ najvyšší počet prihlásených v histórii Speleoškoly. Ako základňa aj tento rok slúžila chata Cementárka. Náplňou štvordňového kurzu boli prednášky i terénne exkurzie do jaskýň (Sedmička, Stará garda, Majkova jaskyňa, Veľké prepadlé, Notre Dame), kde frekventantov sprevádzali skúsení inštruktori. Počas úvodných prednášok boli frekventanti oboznámení s bezpečnosťou pri speleologickej činnosti a bola im taktiež zapožičaná potrebná výstroj (kombinézy, prilby, čelovky, sedací úväz a iné). Okrem terénnych exkurzií, si frekventanti mohli vypočuť množstvo zaujímavých prednášok, ako napr. o obyvateľoch slovenských jaskýň - netopieroch, o venezuelských stolových horách a ich jaskyniach, o mapovaní a fotografovaní v podzemí či o procese vzniku jaskýň. Frekventanti úspešne zvládli pohyb v jaskyni (vertikálne chodby, plazivé chodby), využitie jednolanovej techniky, a samozrejme celú Speleoškolu. Počas terénnych exkurzií sa nikomu neprihodil žiaden úraz, takže po slávnostnom prevzatí certifikátov absolventi Speleoškoly odchádzali plní zážitkov z borinských jaskýň.

stály odkaz | 18. 6. 2016 12:33

Podujatie sa zdarne skončilo – o štvrtom ročníku Speleoškoly

Speleoškola v Borinskom krase  si pomaly, ale isto buduje tradíciu. V obvyklom termíne v strede júna sme tohto roku privítali rovnako ako minulý rok 14 účastníkov, z ktorých 2 sú už čakatelia Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS), ktorá im hradí polovicu nákladov.  K ubytovaniu na chate Cementár vyjadrujeme štandardnú spokojnosť. Možnosť prípravy stravy, prednášková miestnosť a aj posedenie pred chatou stále spĺňajú naše vysoké nároky. Prednáškový program kopíroval minulé ročníky, vymenili sa prednášky T. Lánczosa a R. Lehotského, keď druhý prednášajúci vystúpil už vo štvrtok večer a predstavil nám netopiere ako obyvateľov slovenských jaskýň. Tentokrát bolo úspešné pozorovanie netopierov pred chatou po prednáške a účastníkov zaujal detektor ultrazvuku, pomocou ktorého počúvali hlasové prejavy rôznych druhov loviacich netotopierov. Zmeny v prednáškach nastali aj v sobotu, keď sme do programu vsunuli zásady prvej pomoci a postupy pri úraze v jaskyni, kde si účastníci aj prakticky vyskúšali poskytnutie pomoci na figuríne. Nasledujúcu prednášku o jednolanovej technike predniesol nový lektor J. Halama a ďalej sa na podujatí podieľal aj ako inštruktor pri nácviku v teréne i pri zostupe a výstupe po lane v jaskyni, čím úspešne nahradil odstúpeného M. Kočkovského.   Ešte jednu prednášku navyše prezentoval na vlastnú žiadosť P. Kubička v nedeľu doobeda a týkala sa potápačského prieskumu zatopených jaskýň. V praktickej časti školy sme navštívili rovnaké jaskyne ako v predchádzajúcich ročníkoch, avšak zvýšila sa náročnosť tým, že sa prešli aj ťažšie prístupné časti. Vo štvrtok si väčšina kurzantov prezrela aj horné poschodie jaskyne Sedmička s plazivkami, v piatok sa zase účastníci dostali až do koncových partií jaskyne Stará garda (Koralová chodba) a mladší adepti dokonca prešli Borinským systémom (prechod Majková jaskyňa – Stará garda). Zlepšili sme organizáciu zlaňovania v jaskyni Veľké Prepadlé, keď sa účastníci rozdelili do skupín a po častiach absolvovali prechod jaskyňou a postupne sa striedali na lane, čím sme zamedzili únavnému čakaniu v Hlavnej priepasti v jaskyni. Tradičná nedeľná návšteva jaskyne Notre Dame ozrejmila úšastníkom obidva spôsoby merania jaskýň – klasické meranie banským kompasom aj moderné prístrojom Disto X. Počas celého kurzu sa nikomu neprihodil žiadny úraz, všetci ho zdarne absolvovali, a tak sme 14. 6. v nedeľu poobede pri odovzdávaní certifikátov mohli Speleoškolu 2015 vyhlásiť za úspešne ukončenú. Vďaka za to patrí prednášateľom (J. Halama, I. Grgač, P. Holúbek, P. Kubička, A. Lačný, T. Lánczos, R. Lehotský, P. Magdolen,  P. Staník), inštruktorom, ktorí sprevádzali účastníkov po jaskyniach a na trenažéroch (J. Blaho, K. Budinský, R. Dočolomanský, J. Halama, A. Lačný, T. Lánczoš, P. Magdolen, M. Mikuš, M. Ševčík, P. Filipčíková, A. Šomodíková, L. Strelková a T.Csibri) a zvláštne poďakovanie si zaslúži dvojica starajúca sa o plné žalúdky absolventov kurzu – K. Javorová a J. Cibulková.

 

P. Magdolen a A. Lačný

stály odkaz | 17. 6. 2015 18:28

Kontakt

info@speleoskola.sk
A. Lačný - Speleoklub Trnava
P. Magdolen - Speleo Bratislava

malekarpaty.com        RSS  FB 

Copyright (c) 2018 Speleo Bratislava, Speleoklub Trnava | tvorba web stránok: bohacek.sk

TOPlist